MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/03/2024, 00:00
DHB

 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: DHB 11.9 +0.1(+0.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DHB: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHB của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
DHB: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
DHB: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh - đã mua 349.300 CP
DHB: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh - đăng ký mua 400.000 CP
DHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DHB: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty
DHB: Giải trình việc duy trì diện cảnh báo
DHB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Khi "ông lớn" ngành phân đạm "thức giấc": Cổ phiếu tăng trần 2 phiên liên tiếp, có lãi năm 2023 nhờ được xóa 1.800 tỷ lãi vay, thoát âm vốn chủ sở hữu sau 4 năm
DHB: Quyết định đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch
DHB: Quyết định duy trì diện cảnh báo
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.