MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/02/2024, 00:00
DDM

 Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UpCOM)

Giá hiện tại: DDM 2.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DDM: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDM của CTCP Hàng hải Đông Đô như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Địa chỉ: Tầng 19 – tháp Văn phòng Quốc tế Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
DDM: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
DDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DDM: Giải trình theo yêu cầu của HNX về việc duy trì việc hạn chế giao dịch
DDM: Giải trình theo yêu cầu của HNX về việc duy trì việc hạn chế giao dịch
DDM: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
DDM: Quyết định duy trì diện cảnh báo
DDM: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu DDM
DDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DDM: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DDM: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.