MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 19/02/2024, 00:00
DDM

 Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UpCOM)

Giá hiện tại: DDM 2.4 +0.2(+9.09%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DDM: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
Các tin khác
DDM: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
DDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DDM: Giải trình theo yêu cầu của HNX về việc duy trì việc hạn chế giao dịch
DDM: Giải trình theo yêu cầu của HNX về việc duy trì việc hạn chế giao dịch
DDM: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
DDM: Quyết định duy trì diện cảnh báo
DDM: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu DDM
DDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DDM: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DDM: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.