MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 13/05/2024, 00:00
CNT

 Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (UpCOM)

Giá hiện tại: CNT 25.4 +1.9(+8.09%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CNT: Bầu ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiếm toán từ 10.05.2024

 

 

Theo HNX

Các tin khác
CNT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024
CNT: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024
CNT: Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
CNT: Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
CNT: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thanh lý hợp đồng với bên liên quan
CNT: Bầu ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiếm toán từ 10.05.2024
CNT: Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024
CNT:Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng là thành viên độc lập HĐQT từ 23.04.2024
CNT: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
CNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.