MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 24/06/2024, 00:00
CMD

 CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: CMD 21.2 -0.9(-4.07%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

.

 

Theo HNX

Các tin khác
CMD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
CMD: 27.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
CMD: Ông Thái Thanh Sơn thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty
CMD: TNgày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
CMD: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
CMD: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Châu giữ chức Trưởng BKS từ 18.05.2024
CMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.