MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 14/09/2022, 09:53
CLX

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)

Giá hiện tại: CLX 14.2 +0.2(+1.43%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CTCP Transimex đã bán 113.500 cổ phiếu CLX

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: CLX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.187.300 CP (tỷ lệ 30,24%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58.013 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.459.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 113.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.073.800 CP (tỷ lệ 30,11%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Biến động giá thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/09/2022.

Theo HNX

Các tin khác
CLX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
CLX: Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023
CLX: 29.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp)
CLX: Bổ nhiệm ông Võ Văn Thân giữ chức Phó TGĐ từ 16/06/2023
CLX: Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với tổ chức và người có liên quan
CLX: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023
CLX: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2022
CLX: Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền.
CLX: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
CLX: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.