MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 27/02/2024, 00:00
CLX

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)

Giá hiện tại: CLX 15.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLX: CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: CLX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.973.000 CP (tỷ lệ 29,99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: hiện thực hóa lợi nhuận, bổ sung nguồn vốn cho danh mục các dự án đầu tư nhiều tiềm năng của công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/02/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/03/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tuấn
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58.013 CP (tỷ lệ  0,07%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Theo HNX

Các tin khác
CLX: CTCP Transimex - đã bán 15.000 CP
CLX: CTCP Transimex - đăng ký bán 500.000 CP
CLX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CLX: CTCP Transimex - đã bán 195.100 CP
CLX: CTCP Transimex - đăng ký bán 500.000 CP
CLX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CLX: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC hợp nhất năm 2023
CLX: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dụng trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
CLX: CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 cổ phiếu
CLX: CTCP Transimex đã bán 100.800 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.