MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/07/2023, 00:00
CLH

 Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (HNX)

Giá hiện tại: CLH 26.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
Các tin khác
CLH: 14.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CLH: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CLH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CLH: NQ HĐQT phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người có liên quan đến Công ty
CLH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người có liên quan
CLH: 15.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
CLH:Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023
CLH: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa
CLH: NQ HĐQT v/v phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người có liên quan Công ty
CLH: Ông Phạm Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT đã bán 7.900 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.