MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 11/05/2023, 18:11
CFM

 CTCP Đầu tư CFM (UpCOM)

Giá hiện tại: CFM 9.5 +1.1(+13.1%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CFM: 17.5.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CFM: Thành lập Ủy ban kiểm toán gồm ông Ngô Việt Hưng và ông Vũ Thanh Tùng
CFM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CFM: 3.4.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CFM: Nghị quyết HĐQT thông qua mua cổ phần SKK Chain & Franchise
CFM: Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.019.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.