MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Vũ Ngọc Minh
Tên :

Vũ Ngọc Minh

/ceo/CEO_99710/vu-ngoc-minh.chn

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - Thành viên HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_99710.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.