MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Duy Quang
Tên :

Nguyễn Duy Quang

/ceo/CEO_87834/nguyen-duy-quang.chn

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 - Giám đốc Đầu tư

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Giám đốc Đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (FUCTVGF3)
Thành viên Ban Điều Hành Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (FUCTVGF3)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.