MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đặng Huỳnh Anh Tuấn
Tên :

Đặng Huỳnh Anh Tuấn

Sinh năm : 1991
Nơi sinh : TP HCM
Cư trú : Quận Tân Phú, Tp.HCM
Trình độ : Cử nhân Quản trị du lịch
/ceo/CEO_87758/dang-huynh-anh-tuan.chn

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai - Thành viên HĐQT không điều hành

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_87758_20220331152401.jpg


Đặng Hồng Anh

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT không điều hành Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) 29/4/2021
Thành viên Uỷ ban kiểm toán Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
GEG 424,000 0.124% 31/12/2022 7.2

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Đặng Hồng Anh Em SCR 40,005,010 25/10/2022 269.2
_ _ STB 9,712,499 16/10/2015 288.9
Đặng Huỳnh Ức My Chị gái SBT 123,361,826 20/06/2023 1,560.5
_ _ SBT 123,361,826 20/06/2023 1,560.5
_ _ GEG 878,344 31/12/2022 14.9
_ _ GEG 878,344 31/12/2022 14.9
_ _ SCR 110,419 25/10/2022 0.7
_ _ SCR 110,419 25/10/2022 0.7
Huỳnh Bích Ngọc Mẹ SBT 78,896,920 20/06/2023 998.0
_ _ BHS 3,223,146 28/02/2017 70.9
_ _ GEG 1,166,579 31/12/2022 19.8
_ _ TID 227,632 30/06/2018 6.1
_ _ SCR 72,280 25/10/2022 0.5
Đặng Huỳnh Thái Sơn Em SBT 117,700 20/06/2023 1.5
(*) Tính theo giá cập nhật đến 15/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Quản trị du lịch

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 4/2021 đến nay: Thành viên HĐQT - CTCP Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 (GEG)
    • Từ 12/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - CTCP Năng lượng TTC
    • Từ 8/2018 đến nay: Thành viên HĐQT - CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình
    • Từ 11/2016 đến nay: Thành viên HĐQT - CTCP Du lịch Đồng Thuận
    • Từ 02/2017 đến nay: Thành viên HĐQT - CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.