MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
Tên :

Nguyễn Đỗ Hoàng Lan

Sinh năm : 2001

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) 10/5/2024
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS) 6/6/2024

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Đỗ Lăng Cha API 13,735,557 06/09/2022 97.5
_ _ APS 11,872,440 31/12/2023 85.5
_ _ IDJ 2,260,000 05/07/2022 13.6
(*) Tính theo giá cập nhật đến 22/07/2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.