MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đỗ Thị Lĩnh
Tên :

Đỗ Thị Lĩnh

/ceo/CEO_876899/do-thi-linh.chn

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Thư ký HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG) 11/6/2024
Công bố thông tin Công ty cổ phần Vinafreight (VNF) 11/6/2024
Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Vinafreight (VNF) 11/6/2024
Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Vinafreight (VNF) 11/6/2024
Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) 21/3/2024
Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) 21/3/2024

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.