MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tên :

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Sinh năm : 1989
Số CMND : 034189000267
/ceo/CEO_876196/nguyen-thi-ngoc-ha.chn

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) 28/5/2024
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) 13/5/2024
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS) 9/8/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.