MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trịnh Chu Khánh Nhiên
Tên :

Trịnh Chu Khánh Nhiên

/ceo/CEO_873690/trinh-chu-khanh-nhien.chn

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 - Kế toán trưởng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Hà Văn Chương

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) 15/8/2022

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Hà Văn Chương Chồng DRL 64,550 06/06/2023 4.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 25/07/2024

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.