MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thế Dân
Tên :

Nguyễn Thế Dân

/ceo/CEO_873295/nguyen-the-dan.chn

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) 28/6/2022

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 06 năm 2016 đến tháng 09 năm 2018 : Trưởng Phòng/Phó Ban phụ trách - Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
  • Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 05 năm 2016 : Trưởng Phòng Kế toán - Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí
  • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 10 năm 2013 : kế toán tổng hợp/Phó Phòng TCKT/Kế toán trưởng. Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.