MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Hằng
Tên :

Nguyễn Thị Minh Hằng

/ceo/CEO_872276/nguyen-thi-minh-hang.chn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Thành viên HĐQT độc lập

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) 27/4/2022
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) 26/4/2023

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.