MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phạm Thị Hồng Nhung
Tên :

Phạm Thị Hồng Nhung

Sinh năm : 08/07/1980
/ceo/CEO_872018/pham-thi-hong-nhung.chn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) 29/4/2022
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) 15/4/2022
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) 20/4/2022

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.