MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Anh Tú
Tên :

Nguyễn Thị Anh Tú

/ceo/CEO_82722/nguyen-thi-anh-tu.chn

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (FUCTVGF3) 28/4/2023

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 14 tháng 04 năm 2018 đến ngày 29 tháng 10 năm 2020 : Thành viên BĐD Quỹ Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.