MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Hữu Duy
Tên :

Nguyễn Hữu Duy

/ceo/CEO_82721/nguyen-huu-duy.chn

Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 - Thành viên BĐD Quỹ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BĐD Quỹ Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (FUCTVGF2)
Thành viên BĐD Quỹ Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM (FUCTVGF1) 14/4/2018
Thành viên HĐQT Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (FUCTVGF3) 28/4/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.