MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 04 tháng 09 năm 2018 đến ngày 15 tháng 06 năm 2021 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
  • Từ ngày 26 tháng 02 năm 2017 đến ngày 15 tháng 06 năm 2021 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.