MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Ngọc Quang
Tên :

Lê Ngọc Quang

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS) 29/4/2021
Phó Tổng GĐ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Thị Thu Nga Vợ CSM 18,002 18/09/2023 0.2
Nguyễn Thị Sự Mẹ vợ CSM 1,007 18/09/2023 0.0

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)  DHB 265,831,000 31/12/2021 1,727.9
DDV 93,510,336 18/08/2023 897.7
LAS 78,791,985 04/03/2022 1,063.7

Xem tiếp

DRC 59,999,358 31/12/2022 1,386.0
CSM 52,849,498 18/09/2023 634.2
BFC 37,159,200 31/12/2022 897.4
SFG 31,157,215 31/12/2018 258.6
BINHDIEN 30,966,000 04/07/2014
SVG 28,809,800 31/12/2022 129.6
CSV 28,731,000 28/08/2023 1,111.9
VAF 25,256,887 30/06/2021 344.8
PAC 23,898,273 25/08/2023 597.5
LIX 16,524,000 31/12/2017 816.3
VPS 12,475,008 30/06/2021 119.1
SCR 11,785,439 25/10/2022 82.0
XPH 10,378,030 31/12/2018 60.2
SRC 10,104,115 15/09/2023 293.0
NET 8,064,498 09/10/2023 482.3
NFC 8,023,428 30/06/2021 103.5
HVT 7,526,219 28/07/2022 368.0
CEC 1,787,492 31/12/2018 26.8
PHN 144,533 30/10/2023 7.7
(*) Tính theo giá cập nhật đến 01/12/2023

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.