MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Hữu Thành
Tên :

Nguyễn Hữu Thành

Sinh năm : 03/09/1963
Số CMND : 026074370
Nơi sinh : Nghệ An
Cư trú : Nhà 19.04, chung cư An Khang A, phường An Phú, quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 043 8636027
Trình độ : Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
/ceo/CEO_81771/nguyen-huu-thanh.chn

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_81771.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) 29/3/2016
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) 1/2/2019

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
LLM 10,000 0.013% 26/04/2017 0.1

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
LLM
11,958,916 15.0% 08/2017 178.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 15/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 10/1985 đến tháng 12/1990: Kỹ sƣ tại Xí nghiệp Lắp máy số 10 (sau này là Công ty Lắp máy và Xây dựng số 10/ Công ty cổ phần LILAMA 10)
  Từ tháng 1/1991 đến tháng 8/1996: Phó giám đốc xí nghiệp Lắp máy 10-2 tại Liên hợp Lắp máy 10
  Từ tháng 9/1996 đến tháng 8/2004: Phó giám đốc tại Công ty Lắp máy và Xây dựng số 10
  Từ tháng 9/2004 đến tháng 4/2006: Quyền Giám đốc, Giám đốc tại Công ty Lắp máy và Xây dựng số 45-3
  Từ tháng 5/2006 đến tháng 7/2009: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần LILAMA 45-3
  Từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2012: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần LILAMA 45-1
  Từ tháng 11/2012 đến 29/3/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần LILAMA 45-1
  Từ 29/3/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lisemco

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.