MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Văn Tuấn
Tên :

Lê Văn Tuấn

Sinh năm : 02/09/1963
Số CMND : 024123844
Nơi sinh : Thanh Hóa
Cư trú : Số 118K đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ : Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
/ceo/CEO_81770/le-van-tuan.chn

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_81770.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) 29/3/2016
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) 29/3/2016

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
LLM 57,500 0.072% 26/04/2017 0.9

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
LLM
19,931,526 25.0% 08/2017 297.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 15/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 8/1985 đến tháng 11/1993: Kỹ sư giám sát thi công tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy 45
  Từ tháng 12/1993 đến tháng 4/1999: Đội trƣởng, Giám đốc Xí nghiệp tại Xí nghiệp Lắp máy 45-1 (sau này là Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1/ Công ty cổ phần LILAMA 45-1); Trƣởng Đại diện LILAMA tại DA XM Nghi Sơn.
  Từ tháng 5/1999 đến tháng 4/2000: Phó giám đốc tại Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1; Trƣởng Đại diện LILAMA
  Từ tháng 5/2000 đến tháng 7/2006: Giám đốc tại Công ty Lắp máy và Xây dựng 18; Trƣởng Đại diện LILAMA tại các DA Lọc dầu Dung Quất, điện Phú Mỹ, Trung tâm Hội nghị quốc gia, điện Cà Mau
  Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2009: Phó Tổng giám đốc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị các công ty LILAMA: 18, 45-1, 45-4; Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 18 tại Cty CP Lilama 18
  Từ tháng 7/2009 đến 20/8/2010: Phó Tổng giám đốc thƣờng trực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
  Từ 21/8/2010 đến 29/3/2016: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
  Từ tháng 29/3/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.