MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Đức Chi
Tên :

Nguyễn Đức Chi

Sinh năm : 1970
Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế
/ceo/CEO_81759/nguyen-duc-chi.chn

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Chủ tịch HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_81759.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 28/12/2015

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)  VNM 752,476,602 27/12/2023 54,178.3
HVN 689,488,080 31/12/2022 9,377.0
TVN 636,844,034 31/10/2023 4,075.8

Xem tiếp

SJG 448,596,112 07/12/2023 5,831.7
MBB 427,326,370 31/12/2022 10,341.3
FOX 247,113,031 19/10/2023 14,258.4
VNR 66,926,135 19/10/2023 1,639.7
FPT 63,506,626 24/08/2023 7,074.6
BMI 61,138,900 12/10/2023 1,427.6
DHG 56,626,237 31/12/2022 6,189.2
QTP 51,401,089 08/01/2024 771.0
FIC 50,900,100 30/06/2023 0.0
NTP 48,072,622 04/12/2023 2,235.4
HND 45,000,000 11/01/2024 621.0
VEC 38,529,750 07/03/2023 327.5
LIC 36,640,691 31/12/2020 597.2
LDW 31,512,924 31/12/2022 387.6
BVH 22,154,400 27/11/2023 957.1
TRA 14,786,512 16/01/2024 1,190.3
VNP 12,794,342 31/03/2017 149.7
DMC 12,054,467 21/09/2023 687.1
TTL 10,500,000 16/08/2022 86.1
CAG 7,311,600 31/12/2021 61.4
VNB 6,790,996 31/12/2022 72.0
CLP 3,617,451 31/12/2013 12.3
VNC 3,150,000 30/06/2021 145.8
STAPIMEX 2,695,000 31/12/2013
MARITIMEBANK 2,402,325 26/09/2016
AGF 2,316,892 31/12/2022 6.7
VXB 2,014,626 30/06/2021 45.1
VXBSCIC 2,014,626 20/03/2015
DLV 1,484,100 23/07/2010 19.3
QTC 1,452,600 27/10/2023 19.8
VKDSCIC 1,113,360 05/06/2015
TSM 850,700 31/12/2013 0.0
PAI 576,120 16/11/2023 5.6
OLC 510,000 30/06/2014
BXD 507,801 10/05/2010 4.3
SMA 482,856 06/07/2020 4.5
TEC 321,638 31/12/2019 2.3
STG 317,640 27/12/2018 14.9
REM 281,700 31/12/2012 0.1
IKH 251,666 30/12/2019 2.0
DKP 180,810 19/06/2020 0.0
CID 97,632 31/12/2022 0.9
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Thạc sỹ Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Ông Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các vị trí Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.