MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phan Thị Hồng Vân
Tên :

Phan Thị Hồng Vân

Sinh năm : 12/05/1978
Số CMND : 225100530
Nguyên quán : Hà Nội
Nơi sinh : Hà Nội
Cư trú : 11 Pasteur, Xương Huân. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại : (84.8) 3863 4999
Trình độ : Cử nhân Kế toán
/ceo/CEO_81618/phan-thi-hong-van.chn
Nguyên quán: Hà Nội
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG) 27/4/2021
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG) 10/12/2020

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
VNG 50,000 0.051% 30/06/2019 0.4
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến ngày 02 tháng 11 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 • Từ ngày 24 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 08 năm 2018 : Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 • Từ ngày 04 tháng 07 năm 2016 đến ngày 01 tháng 12 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 • 2000 - 2002: Kế toán Tổng hợp Nhà máy Rapexco.
  + 2002 - 2004: Kế toán tổng hợp Tập đoàn Galant Ocean.
  + 2004 - 2007: Kế toán Trưởng Công ty TNHH Đại Thành.
  + 2007-2010: Kế toán Trưởng Công ty Cồ phần Văn hóa Phương Nam - Chi nhánh Khánh Hòa.
  + 01/2011 - 12/2013: Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa.
  + 05/2014-07/2014: Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Chuyên viên Ké hoạch Công ty Cồ phan Du lịch Thắng Lợi.
  + 07/2014-11/2014: Trưởng Phòng Tài chính - Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
  + 11/2014-07/2015: Giám đốc Tài chính Công ty cồ phần Du lịch Thắng Lợi
  + 08/2015-01/2016: Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
  + 02/2016 21/04/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty cồ phần Du lịch Thắng Lợi.
  + 22/04/2016 - nay: Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi
  + 5/2016-nay: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Thành Thành Công

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.