MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đoàn Nguyên Tiêu
Tên :

Đoàn Nguyên Tiêu

Sinh năm : 19/08/1976
Số CMND : A071451312
Nơi sinh : Hải Phòng
Trình độ : Tiến sỹ Kinh tế
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Tiến sỹ Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 11 năm 2014 đến nay : Kiêm nhiệm thêm chức danh Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
 • Từ ngày 27 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
 • - 01/2002 -5/2006: Giáo sư trợ giảng City University of New York
  - 12/2006 -6/2008: Nghiên cứu sinh Columbia University
  - 02/2008-08/2008: Giám đốc điều hành Young New York Patners, LLC.
  - 06/2008 – 02/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành HRCITI Corp
  - 08/2009: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Asia Global Capital Group, Inc. Đến tháng 11/2014, kiêm nhiệm thêm chức danh Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.