MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Hữu Sơn
Tên :

Trần Hữu Sơn

Sinh năm : 25/04/1978
Số CMND : 260823501
Nguyên quán : Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Nơi sinh : Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Điện thoại : 062-816091; 0983173176
/ceo/CEO_78423/tran-huu-son.chn
Nguyên quán: Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận - Phó Giám đốc

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST) 1/10/2020
Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
BST 12,224 1.111% 06/02/2023 0.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 28/11/2023

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 07 tháng 02 năm 2015 đến ngày 28 tháng 05 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
  • 2002-2010: NV Phòng kế hoạch - Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận
    2011-nay: Phó phòng Kế hoạch - Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.