MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Đăng Khoa
Tên :

Trần Đăng Khoa

Sinh năm : 06/03/1983
Số CMND : 182369930
Nơi sinh : Nghệ An
Cư trú : Hà Đông, Hà Nội
Trình độ : Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân
/ceo/CEO_73126/tran-dang-khoa.chn

Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) 10/2020
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 05/2008 đến 09/2008: Chuyên viên - Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Sông Đà 6
  - Từ 10/2008 đến tháng 09/2009: Chuyên viên - Phòng Tài chính Kế toán - Chi nhánh Sông Đà 6.05 - Công ty cổ phần Sông Đà 6
  - Từ 09/2009 đến 04/2011: Phó Ban Tài chính Kế toán - Chi nhánh Sông Đà 6.03 - Công ty cổ phần Sông Đà 6
  - Từ 04/2011 đến 07/2013: Trưởng Ban Tài chính Kế toán - Chi nhánh Sông Đà 6.02 - Công ty cổ phần Sông Đà 6
  - Từ 07/2013 đến 10/2019: Phó phòng Kế toán - Công ty cổ phần Sông Đà 6
  - Từ 11/2019 đến nay: Chuyên viên - Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng SCG
  - Từ 09/2020 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Sunshine Homes
  - Từ 10/2020 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.