MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Hương Nga
Tên :

Nguyễn Thị Hương Nga

Sinh năm : 18/11/1975
Trình độ : - Cử nhân Kinh tế bảo hiểm - Đại học Kinh tế Quốc dân
- Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân
/ceo/CEO_72005/nguyen-thi-huong-nga.chn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_72005.2.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCOMBANK) 26/4/2014

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam  PSI 30,622,674 30/06/2021 248.0
PVT 16,029,155 14/09/2023 488.1
PVIPVCOMBANK 13,745,443 16/06/2017

Xem tiếp

PVSPVCOMBANK 2,006,200 18/06/2015
PVLPVCOMBANK 1,970,400 08/09/2014
PV2PVCOMBANK 1,338,816 12/09/2014
PCTPVCOMBANK 1,208,200 06/10/2014
PVVPVCOMBANK 1,000,000 12/09/2014
STAPIMEX 542,521 31/12/2013
VNG 28,925 29/11/2018 0.3
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế bảo hiểm
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Trước khi được bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát PVcomBank, bà Nguyễn Thị Hương Nga đã trải qua những vị trí công tác sau:
  Trưởng phòng Giao dịch 10 – PVFC
  Phó phòng Tín dụng cá nhân – PVFC
  Giám đốc Ban Quản lý vốn và tài sản – PVFC Invest
  Phó Giám đốc chi nhánh Sài Gòn – PVFC
  Phó Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - PVcomBank
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.