MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Tên :

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Sinh năm : 15/07/1970
Nguyên quán : Hà Tĩnh
Nơi sinh : Hà Nội
Trình độ : Cao học
/ceo/CEO_71487/nguyen-thi-minh-nguyet.chn
Nguyên quán: Hà Tĩnh
Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T - Phó Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg


Nguyễn Vũ Lộc

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT)
Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) 25/4/2024

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
FIT 19,000 0% 31/12/2022 0.1
TSC 30,933 0.016% 28/03/2022 0.1
Tổng cộng : 0.2

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Vũ Lộc Em rể DCL 2,000 05/08/2015 0.1
Bàng Minh Trang Em dâu TSC 10,666 28/03/2022 0.0
Hoàng Minh Tâm NLQ FIT 10,000 31/12/2022 0.0
_ _ TSC 10,000 06/05/2022 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cao học Tài chính - Quản trị kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1993 - 1996: Thư ký tại Mekong Corporation
  - 1996 - 2007: Phụ trách Phòng Mua hàng tại Công ty Shell Gas Việt Nam
  - 2007 - 10/2012: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
  - 6/2011 - Nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An
  - 10/2012 - Nay: Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
  - 19/1/2013 - Nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần đầu tư F.I.T
  Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần đầu tư F.I.T
  Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.