MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
STB 33,348,285 1.769% 31/12/2016 1,003.8

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trầm Bê Cha SouthernBank 33,459,558 08/08/2012
_ _ STB 27,650,619 31/12/2016 832.3
_ _ BCI 2,657,343 31/12/2016 111.3
Trầm Trọng Ngân Anh trai STB 89,182,687 31/12/2016 2,684.4
_ _ SouthernBank 17,678,250 30/06/2015
_ _ PNS 1,220,000 08/08/2012
Trầm Thuyết Kiều Chị gái STB 27,046,050 31/12/2016 814.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 22/07/2024

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 08 tháng 01 năm 2013 đến ngày 04 tháng 02 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam
  • Từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 08 tháng 01 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam
  • Từ tháng 08 năm 2011 đến tháng 04 năm 2012 : Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam
  • Từ tháng 06 năm 2011 đến tháng 08 năm 2011 : Phó Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam
  • Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 04 năm 2011 : Phó phòng quản lý các chi nhánh Ngân hàng Phương Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.