MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2001 : Công tác giao nhận Xuất nhập khẩu, Kế hoạch và theo dõi tiến độ SX, Phụ trách Công tác tổ chức nhân sự - Phòng TCHC - CTCP Kỹ nghệ Đô Thành
  • Từ năm 1998 đến năm 2001 : Công ty Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Bình Dương

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.