MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Quang Minh Khánh
Tên :

Nguyễn Quang Minh Khánh

Số CMND : 201688633

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) 20/1/2022
Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) 20/9/2021
Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX) 29/4/2022

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
NDN 1,003,000 1.40% 26/10/2022 10.7

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Quang Trung Cha NDN 6,075,449 28/07/2021 65.0
_ _ DSC 320,000 31/05/2023 7.4
_ _ NDX 318,500 19/09/2023 2.0
Mai Thị Thi Mẹ NDN 1,203,475 24/12/2021 12.9
Nguyễn Quang Minh Văn Em NDN 229,999 28/07/2021 2.5
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/07/2024

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.