MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trương Ngọc Biên
Tên :

Trương Ngọc Biên

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP) 1/10/2020

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
CAP 545,408 3.617% 09/05/2023 29.4

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Hoàng Thị Bình Vợ CAP 1,188,633 09/05/2023 64.1
Trương Thị Hoàng Anh Con CAP 504,944 09/05/2023 27.2
Trương Thị Duyên Em gái CAP 48,051 29/05/2023 2.6
(*) Tính theo giá cập nhật đến 12/07/2024

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.