MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Nguyễn Thanh Tùng
Tên :

Nguyễn Thanh Tùng

Sinh năm : 12/12/1966
Số CMND : 380765197 / 096066000016
Nguyên quán : Cà Mau
Nơi sinh : Cà Mau
Cư trú : 5 Lô c KP1, Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0919.703.399
Email : tungnguyen@dongabank.com.vn
Trình độ : - Thạc sỹ - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh (2005)
- Cử nhân - Đại học Ngân hàng T.P Hồ Chí Minh (1989)
/ceo/CEO_61877/nguyen-thanh-tung.chn
Nguyên quán: Cà Mau
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61877_20240329094418.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAF) 11/9/2015
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAF) 1/8/2022

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
BTW
936,000 10.0% 06/2019 34.0
DAF
1,090,000 00.22% 10/2015
GDW
950,000 10.0% 12/2018 24.2
NBW
1,090,000 10.0% 07/2019 28.3
Tổng cộng : 86.5

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAF)  NBW 1,090,000 30/06/2021 28.3
GDW 950,000 30/06/2021 24.2
BTW 936,000 07/09/2023 34.0

Xem tiếp

PJS 900,000 31/12/2021 20.4
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Năm 2002 - năm 2005: Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
 • Năm 1985 - năm 1989: Đại học Ngân hàng T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 01 tháng 08 năm 2022 : Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
 • Từ tháng 01 năm 2016 : Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
 • Từ tháng 04 năm 2017 đến ngày 22 tháng 04 năm 2022 : Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW)
 • Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 21 tháng 04 năm 2022 : Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW)
 • Từ ngày 05 tháng 01 năm 2016 đến ngày 21 tháng 04 năm 2022 : Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW)
 • Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 : Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
 • Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 08 năm 2015 : Giám đốc - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)
 • Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012 : Phó Giám đốc thường trực - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)
 • Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012 : Giám đốc - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh Cà Mau)
 • Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 02 năm 2011 : Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh Cà Mau)
 • Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 01 năm 2010 : Phó Giám đốc - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh Cà Mau)
 • Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006 : Trưởng phòng khách hàng số 1 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh Cà Mau)
 • Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 02 năm 2006 : Trưởng phòng tín dụng - Ngân hàng Công thương Cà Mau
 • Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 10 năm 1998 : Trưởng PGD Tắc Vân - Ngân hàng Công thương Cà Mau
 • Từ tháng 11 năm 1989 đến tháng 12 năm 1996 : Cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương Minh Hải

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.