MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Ngọc
Tên :

Nguyễn Thị Ngọc

Sinh năm : 1976
Trình độ : - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại Học California Miramar - Hoa Kỳ (2011)
- Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội (1997)

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBB) 23/4/2014
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCAPITAL) 11/2015

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
MBB 652,671 0.012% 31/12/2022 14.8

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Hữu Doanh Bố MBB 70,194 31/12/2022 1.6
Đỗ Thị Ngọc Bảo Mẹ MBB 179,487 31/12/2022 4.1
Nguyễn Hữu Bảo Khánh Em trai MBB 6,392 31/12/2022 0.1

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB  GEX 23,738,378 29/11/2021 467.6
MIG 6,470,836 24/08/2023 108.1
PXL 4,108,000 24/03/2022 51.4

Xem tiếp

PGC 2,699,732 03/04/2023 37.9
SFG 2,392,927 09/02/2017 31.6
SSN 1,972,000 18/04/2018 2.6
VAV 1,320,000 26/10/2021 54.1
VC1 1,259,027 30/06/2021 9.6
MKP 1,243,226 07/01/2022 34.3
MHC 625,378 07/08/2019 5.2
TJC 200,000 20/05/2020 3.0
SGI 120,000 23/10/2023 1.5
SDT 71,600 31/12/2015 0.3
PDN 900 24/10/2023 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/04/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Năm 2010 - năm 2011: Đại Học California Miramar - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Năm 1993 - năm 1997: Đại học Luật Hà Nội - Cử nhân Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Bà Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu. Bà Ngọc đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác tại MB từ quản lý dự án đầu tư, kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Quản trị từ khi thành lập đến năm 2014. Bà Ngọc có nhiều đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc đã tham gia Hội đồng Quản trị MB từ năm 2014 và tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tín nhiệm bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị MB chuyên trách nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Ngọc hiện đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MBCapital) và giữ vị trí Chủ tịch Công đoàn MB.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.