MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Trọng Nghĩa
Tên :

Nguyễn Trọng Nghĩa

/ceo/CEO_61062/nguyen-trong-nghia.chn

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61062.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) 25/4/2013
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) 18/8/2020

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.