MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Mậu Dũng
Tên :

Nguyễn Mậu Dũng

Sinh năm : 02/08/1968
Số CMND : 013318103
Nguyên quán : Hà Tĩnh
Nơi sinh : Hà Nội
Cư trú : Vũng Tàu
Điện thoại : 08 37816777
Trình độ : - Kỹ sư
- Thạc sỹ
/ceo/CEO_60575/nguyen-mau-dung.chn
Nguyên quán: Hà Tĩnh
Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_60575.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY) 20/9/2023
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND) 5/7/2022
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí (PVID) 4/2011
Giám đốc CTCP Sản xuất Ống thép Dầu khí (PV-PIPE) 4/2011
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Cơ khí
 • Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 19 tháng 05 năm 2011 : Phó TGĐ TCT Khí Việt Nam - CTCP, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây lắp khí (PVID_, Giám đốc CTCP Chế tạo ống thép Dầu khí (PVPipe)
 • Từ tháng 05 năm 2011 đến ngày 29 tháng 07 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP
 • Từ ngày 22 tháng 04 năm 2011 đến ngày 18 tháng 05 năm 2011 : Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây lắp khí (PVID), Giám dốc CTCP Chế tạo ống thép Dầu Khí (PVPiPe)
 • Từ tháng 03 năm 2009 đến ngày 21 tháng 04 năm 2011 : Thành viên HĐQT Kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Khí
 • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 02 năm 2009 : Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó TGĐ Công ty TNHH 1 Thành viên Xây lắp Dầu khí Hà Nội
 • Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Trưởng phòng Kỹ thuật CTCP Tư vấn Đầu tư và thiết kế Dầu Khí
 • Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006 : Học viên cao học Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 01 năm 2005 : Giám đốc Xí nghiệp Đường ống - Bể chứa thuộc Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu Khí
 • Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 10 năm 2001 : Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu Khí
 • Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 09 năm 2000 : Phó GĐ Xí nghiệp Xây lắp Đường ống - Bể chứa thuộc Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu Khí
 • Từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 06 năm 1999 : Trưởng phòng Kỹ thuật xí nghiệp Xây lắp Đường ống - Bể chứa thuộc Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí
 • Từ tháng 05 năm 1997 đến tháng 11 năm 1998 : Đội trưởng Đội đường ống xí nghiệp Xây lắp Đường ống - Bể chứa thuộc Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí
 • Từ tháng 01 năm 1995 đến tháng 04 năm 1997 : Đội phó Đội đường ống Xí nghiệp Xây lắp Đường ống - Bể chứa thuộc Công ty thiết kế và Xây dựng Dầu Khí.
 • Từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 12 năm 1994 : Cán bộ Kỹ thuật tại Xí nghiệp lắp Đường ống - Bể chứa thuộc Xí nghiệp liên hiệp Xây lắp Dầu Khí Vũng Tàu (nay là TCT Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.