MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Lệ Trà
Tên :

Nguyễn Lệ Trà

/ceo/CEO_59834/nguyen-le-tra.chn

Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PSB) 26/10/2023
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY) 8/6/2021

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.