MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đinh Thị Thanh Hải
Tên :

Đinh Thị Thanh Hải

/ceo/CEO_59170/dinh-thi-thanh-hai.chn

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) 1/3/2021

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.