MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Quỳnh Diệp
Tên :

Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

/ceo/CEO_56062/nguyen-thi-quynh-diep.chn

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định - Kế toán trưởng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) 2/6/2020

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến ngày 02 tháng 06 năm 2020 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.