MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 30 tháng 10 năm 2018 đến ngày 19 tháng 02 năm 2019 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.