MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Ngô Quang Bình
Tên :

Ngô Quang Bình

Sinh năm : 06/10/1962
Nơi sinh : Thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Lê Thị Ninh Vợ FT1 2,000 31/05/2017 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 06/12/2023

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 06/1986-05/1991: Kỹ sư gia công áp lực Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1
  + 06/1991 - 10/1995: Phó trường phòng SXKD Công ty Phụ tùng máy số 1
  + 11/1995-06/1996: Trưởng phòng SXKD Công ty Phụ tùng máy số 1
  + 07/1996-08/1999: Phó phòng SXKD Công ty Phụ tùng máy số 1
  + 09/1999-02/2001: Quản đốc phân xưởng Rèn Công ty Phụ tùng máy số 1
  + 03/2001 - 12/2002: Trưởng phòng TCLĐ Công ty Phụ tùng máy số 1
  + 01/2003-09/2003: Quản lý nhân sự Công ty TNHH công nghiệp ZEDEN
  + 10/2003-03/2004: Chuyên viên phồng TCLĐ Công ty Phụ tùng máy số 1
  + 04/2004 - 04/2004: Chuyên viên phòng TCLĐ Công ty TNIIH MTV phụ tùng máy số 1
  + 05/2004 - 12/2008: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty TNHH MTV phụ tùng máy số 1
  + 01/2009-12/2014: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
  + 01/2009-04/2015: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
  + 01/2015 - hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.