MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Thủy
Tên :

Nguyễn Thị Thủy

Sinh năm : 10/06/1973
Số CMND : 012676382
Nguyên quán : Đồng Chung, Việt Hưng, Văn Mỹ, Hải Hưng
Nơi sinh : Hải Hưng
Cư trú : P108, TT Ban đối ngoại TW, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ : Kỹ sư Kinh tế xây dựng
/ceo/CEO_52586/nguyen-thi-thuy.chn
Nguyên quán: Hải Hưng
Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Kỹ sư Kinh tế xây dựng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 12 năm 2015 : Trưởng phòng KH-KTTT Công ty CP XD Bảo tàng HCM
  • Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 12 năm 2015 : Phó phòng KH-KTTT Công ty CP XD Bảo tàng HCM
  • Từ tháng 03 năm 2009 đến tháng 04 năm 2010 : Nhân viên phòng KH-KTT Công ty CP XD Bảo tàng HCM
  • Từ tháng 08 năm 2004 đến tháng 03 năm 2009 : Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Xây lắp và hoàn thiện - Công ty CP XD Bảo tàng HCM
  • Từ tháng 08 năm 1995 đến tháng 08 năm 2004 : Nhân viên XN Xây lắp và hoàn thiện - Công ty XD Bảo tàng HCM

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.