MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh ANSHUL KRISHAN
Tên :

ANSHUL KRISHAN

/ceo/CEO_39433/anshul-krishan.chn

International Finance Corporation (World Bank) - Chánh Văn phòng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_39433.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chánh Văn phòng International Finance Corporation (World Bank) (IFCWB)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
International Finance Corporation (World Bank) (IFCWB)  ABB 101,851,059 30/05/2023 855.5
CTG 68,086,267 30/11/2023 2,430.7
NAF 12,358,933 04/09/2019 188.5

Xem tiếp

PVI 4,216,354 28/09/2023 199.0

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Ông đại diện cho Văn phòng của Giám đốc điều hành IFC các bên liên quan, các đối tác, khách hàng và làm việc chặt chẽ với các phòng ban về các ưu tiên hoạt động.
    Ông Krishan có kinh nghiệm quốc tế giữa các khu vực phát triển và đang phát triển trong tư vấn chiến lược, vốn thị trường sản phẩm, và các hoạt động kinh doanh. Trước khi gia nhập IFC năm 2013, ông là Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, nơi ông giữ chức vụ ngân hàng đầu tư khác nhau ở London, Hong Kong, Singapore, Mumbai và hơn 15 năm.
    Ông Krishan làm trong Ủy ban Tài chính và Kinh doanh Nhóm Ngân hàng Thế giới và là một lãnh đạo toàn cầu viên của Viện Aspen.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.