MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trương Văn Rón
Tên :

Trương Văn Rón

/ceo/CEO_39154/truong-van-ron.chn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV - Thành viên HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_39154.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐTV Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA)  VSN 54,829,878 24/08/2023 1,069.2
TMS 4,944,020 04/10/2023 247.2
VNS 4,689,070 13/09/2023 51.3

Xem tiếp

APT 2,640,198 31/12/2021 8.4
AGX 1,980,000 31/12/2015 138.8
IMT 600,000 05/01/2010 1.2
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.