MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Vũ Thị Thúy
Tên :

Vũ Thị Thúy

Sinh năm : 03/02/1984
Số CMND : 285648422
Nguyên quán : Thái Bình
Cư trú : TX Phước Long - Bình Phước
Trình độ : Cử nhân Kế toán
/ceo/CEO_39121/vu-thi-thuy.chn
Nguyên quán: Thái Bình
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO - Kế toán trưởng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Bùi Viết Phương
Vũ Hồng Thu

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
ISH 3,100 0% 31/12/2019 0.1

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Bùi Viết Phương _ ISH 300 31/12/2019 0.0
Vũ Hồng Thu _ ISH 500 31/12/2019 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 24/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 •  Từ tháng 8/2006 đến tháng 12/2006: Nhân viên kế toán phòng TCKT Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng.
   Tháng 01/2007 - 02/2008 : Nhân viên phòng TCKT Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
   Tháng 02/2008 - 10/2008 : Nhân viên phòng TCKT Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
   Tháng 10/2008 - 08/2012 : Phó trưởng phòng TCKT, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
   Tháng 8/2012 - 12/2013 : Phó trưởng phòng TCKT, Phụ trách phòng TCKT Công
  ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
   Tháng 12/2013 đến nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.