MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Huyền
Tên :

Nguyễn Thị Minh Huyền

/ceo/CEO_38768/nguyen-thi-minh-huyen.chn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) 30/6/2020

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.